Snabbfält

Snabbfältskytte är en skyttegren med varierade mål, målspel och skjutställningar där alla stationer skjuts i en följd på tid.

Grenen är en kombination av fältskytte och springskytte – fokus läggs på taktiskt tänkande under mild stress. Det gäller att springa fort, men även att anpassa tempot så att inte precisionen blir lidande.

Man tävlar genom att springa en mycket kort fältskytterunda under guidning av en skjutledare. Tiden tas från "Eld"-kommando på första stationen tills skytten är färdig och räcker upp handen på sista stationen. Förflyttning mellan målen, påfyllning av magasin och omladdning av vapnet ingår i tiden. Efter varje station görs patron ur så alla förflyttningar sker med oladdat, hölstrat vapen.

En tävling består av 8 stationer om vardera 6 skott. Avstånden skiljer sig mycket från station till station, allt ifrån 5 till 100m som längst. Målen är ännu mer varierade och kan bestå av papptavlor med motiv, plåtmål, bowlingkäglor, ballonger mm.

På någon station kanske det bara finns ett mål, på andra kan det finnas flera olika. På en station kanske vissa mål inte går att beskjuta innan man har träffat det första målet. Skjutställningen är alltid valfri, men ibland kanske man blir tvungen att sitta eller ligga för att kunna följa stationens förutsättningar, t.ex. att målen ska beskjutas genom fönstret eller under bänken.
Kreativitet vid design av banan uppmuntras, det ska vara roligt att skjuta Snabbfält!

I Snabbfältskytte används grova vapen, minst i kaliber 9 mm (eller .38/.357). Pistol eller revolver spelar ingen roll, så länge vapnet kan laddas med 6 skott. Patronerna ligger utplacerade i förväg vid varje station, så man behöver bara ett magasin. Det krävs bara 48 patroner för en tävling vilket gör grenen förhållandevis billig att utöva.
Tanken är att man ska kunna tävla med det man har, utan att behöva köpa massor av extra utrustning.

Vinnare är den som har högst resultat när man delar totalt antal träff med tiden för hela rundan. Mången skytt har fått erfara att det lönar sig inte alltid att springa fortast...

 

Snabbfälttävlingar 2015
28 mars Kristianstad
18 april Sösdala
16 maj Hässleholm
13 juni Örkelljunga
27 juni Örkelljunga
29 aug Kristianstad


Regler för Snabbfält
Reglerna skrevs när grenen skapades 1989 (kallades då "Sösdala Combat") och gäller fortfarande.

PDF File Regler för Snabbfält »

Se klippet på Youtube »